โปรแกรมดาวน์โหลดวิดีโอ ydowndown


ดาวน์โหลดวิดีโอ Facebook ส่วนตัวโดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ


ป้อนรหัสต้นฉบับของหน้าเว็บวิดีโอ Facebook ส่วนตัว

如何使用

清空

如何使用

1. 按CTRL + U 並複製facebook私人影片網頁原始碼 看詳細教學

2. 至本站 http://mydowndown.com/privatedown 貼上您取得的網頁原始碼

3. 按下『取得影片』連結按鈕即可獲得影片下載連結

4. 下載影片請尊重版權勿侵害他人著作權

Mydowndown粉絲團客服區/問題回報